S.C. GLOBAL VISION PROPERTY MANAGEMENT S.R.L, titular al planului PUZ- ZONA DE PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE, SERVICII SI BIROURI”, situat in intravilan si extravilan Giarmata, identificat prin CF 404125, 404093, 404254, 404271, 404164, 402177, 404163, 402176, 404126, 404097, 404258, 404274, 404167, 402178, 404277, 404169, 402179  jud. Timis, anunta publicul interesat urmatoarele:

Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.

Urmatoarele documente pot fi consultate la Punctul de Lucru al Global Vision Property Management SRL, din Strada Virgil Onitiu, Nr. 13-15, SAD 2, incaperile 3-9, parter, Timisoara, Jud. Timis, in intervalul orar 9:00 – 17:00:

– planul adoptat;

– o declaratie privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si de alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate;

– masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

0 Comments

Leave a reply

©2022 Global Vision. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?